You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Garantie binnen / buiten

Opgenoort Schilder&Spuitwerk garandeert dat het uitgevoerde binnen spuitwerk en buitenschilderwerk voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren. Wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem, en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.

Als het project klaar is krijgt u van mij een garantie certificaat met de daarbij behorende garantie jaren zie foto.

 

* Binnen een periode van 4 jaar

* Buiten een periode van 3 jaar